Τετάρτη, Νοεμβρίου 16, 2011

1. Εισαγωγικά: «κι όμως κινείται!»

Φαντάσου ένα αυτοκίνητο του οποίου η λειτουργία δεν υπακούει στις αρχές της μετατροπής ενέργειας και γενικότερα της μηχανικής. Σκέψου οτι αυτό το όχημα (όχι απαραίτητα αυτοκίνητο) δεν μετατρέπει τη θερμική ενέργεια σε κινητική κι ακόμα περισσότερο έχει τους τροχούς μέσα στην καμπίνα οδήγησης, τα δε αμορτισέρ του ενισχύουν τους κραδασμούς αντί να τους απορροφούν. Θα υπέθετες κάτι διαφορετικό από το προφανές –οτι δηλαδή το συγκεκριμένο όχημα αποκλείεται να κινηθεί; Κι αν σου έλεγαν οτι αυτό το πράγμα κινείται;


Αρκεί στην παραπάνω μεταφορά ν’ αντικαταστήσεις τη λέξη «όχημα» με τη λέξη «κοινωνία» για να στείλεις δεκάδες δομολειτουργιστές στην πλησιέστερη ψυχιατρική κλινική –ευτυχώς λοιπόν που εδώ, στην Ελλάδα, δεν ευδοκίμησε το συγκεκριμένο θεωρητικό ρεύμα. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία μοιάζει να μην εφαρμόζεται σχεδόν κανένας κανόνας κοινωνικής συμβίωσης αλλά, παρ΄όλα αυτά, η κοινωνία παραμένει ζώσα (με δεδομένο οτι ακόμα και τα παράσιτα είναι ζωντανοί οργανισμοί).

Εγκαταλείποντας τις μεταφορές και τους συμβολισμούς θα πρέπει να παραδεχτούμε οτι οι κανόνες είναι αναγκαίοι για την ύπαρξη μιας κοινωνίας. Κι όταν λέμε κοινωνικός κανόνας, εννοούμε την κωδικοποιημένη πιθανότητα επανάληψης τυποποιημένης αντίδρασης από συγκεκριμένο ερέθισμα. Ας το απλουστεύσω με κάποια παραδείγματα:
-Αναμένουμε την ανταπόδοση της ευχής για «καλημέρα» από τον γείτονά μας (κανόνας της ευγένειας).
-Αναμένουμε την απόθεση των σκουπιδιών στον ειδικό κάδο και όχι τον διασκορπισμό τους έξω από το σπίτι μας (κανόνας της συμβίωσης).
-Αναμένουμε την τιμωρία του δολοφόνου ο οποίος έχει συλληφθεί από τις αρχές (νομικός κανόνας)
Αν ο γείτονας μάς εύχεται να πάμε στον διάολο κάθε φορά που τον καλημερίζουμε και σκορπίζει τα σκουπίδια του έξω από την πόρτα μας αυτομάτως κατατάσσεται στους «κακούς» γείτονες –πράγμα που σημαίνει οτι δεν εκπληρώνει τον ρόλο του σύμφωνα με τα αναμενόμενα, όπως ακριβώς ο «κακός» ηθοποιός που καλείται να παίξει τον Οιδίποδα επί Κολωνώ, αλλά στην κορύφωση του έργου αναφωνεί «μα τους θεούς, εγώ βλέπω πεντακάθαρα!»
Αν ο δολοφόνος συλλαμβάνεται, αποδεικνύεται η ενοχή του και αθωώνεται, αυτομάτως ο ρόλος του κράτους–εγγυητή της εφαρμογής των νόμων αμφισβητείται κι αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από την «κακή» απόκριση σε ένα ρόλο σε ατομικό επίπεδο.

Ο προσεκτικός αναγνώστης (πρόσωπο ιδιαιτέρως χρηστικό για τον εκάστοτε γράφοντα, αλλά ουσιαστικά ανύπαρκτο) θα παρατήρησε ήδη την διαφοροποίηση μεταξύ άγραφων και γραπτών κανόνων (νόμων) στο παραπάνω παράδειγμα. Αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, για τις κοινωνίες. Υπάρχουν λοιπόν:
-Κανόνες οι οποίοι έχουν καθιερωθεί μέσω της διαχρονικής επαναληπτικής εφαρμογής τους (θεσμοθέτηση) και ονομάζονται έθιμα ή πιο γλαφυρά: άγραφοι νόμοι.
-Κανόνες οι οποίοι αντλούν την άμεση ισχύ τους την στιγμή της γραπτής εμφάνισής τους  από τα, έστω και τυπικά, αναγνωρισμένα όργανα του κράτους (θεσμοποίηση) και ονομάζονται νόμοι.
Πολλές φορές ένα έθιμο γίνεται νόμος του κράτους αλλά είναι αδύνατο ένας νόμος να μετακυλήσει σε έθιμο.

Έρχομαι στην αρχική παραδοχή περί κανόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την ύπαρξη μιας κοινωνίας για να ξεκαθαρίσω κάποια (λίγο ως πολύ) προφανή:
-Δεν υπάρχει κοινωνική θεωρία η οποία να αρνείται ολοκληρωτικά την εφαρμογή κανόνων κι όποιος πιστεύει οτι (για παράδειγμα) ο αναρχισμός αποσκοπεί στην κατάργηση των υπαρχόντων κανόνων και στη μη αντικατάστασή τους από άλλους, απλώς δεν γνωρίζει τι πρεσβεύει ο αναρχισμός.
-Η ύπαρξη κανόνων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένου κοινωνικού μοντέλου αλλά ταυτόχρονα είναι αναγκαία για την κοινωνική συνύπαρξη –πράγματι, τα μέλη μιας κοινωνίας δεν θα μπορούσαν να κάνουν ούτε βήμα σε μια κοινωνία στην οποία τίποτα δεν θα ήταν σε ισχύ. Απλό παράδειγμα: χωρίς κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την οδική κυκλοφορία θα ήταν αδύνατη η κίνηση των οχημάτων μέσα στις πόλεις.
-Η τήρηση των κανόνων από τα μέλη μιας κοινωνίας (τόσο του γραπτού όσο και του άγραφου δικαίου) εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τη λειτουργικότητα του κάθε κανόνα. Αυτό σημαίνει οτι αν ένας κανόνας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών πέφτει σε αχρηστία ή επιβάλλεται με τη βία (προφανές παράδειγμα οι θρησκευτικοί κανόνες).

Οι κοινωνικοί κανόνες δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν το βασικό μειονέκτημα κάθε είδους κωδικοποίησης το οποίο είναι η έλλειψη αντοχής στο χρόνο. Κι επειδή πρόκειται για φαντασιακά δημιουργήματα (φαντασιακό είναι οποιοδήποτε παράγωγο της ανθρώπινης διάνοιας το οποίο δεν απαντάει αποκλειστικά σε μια άμεση ανάγκη αλλά αποσκοπεί και στη διαχείριση μιας κατάστασης σε βάθος χρόνου) χρειάζονται αδιάκοπη αναπροσαρμογή προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες κοινωνικές καταστάσεις. Απλό παράδειγμα ο ορισμός του φόνου. Ενώ στις παλαιότερες κοινωνίες ο φόνος αφορούσε την αφαίρεση ζωής με πρόθεση κι εφόσον ο θύτης δεν μπορούσε να προσδώσει νομιμοποίηση στην πράξη του (νόμιμος ήταν ο φόνος για λόγους αυτοάμυνας ας πούμε, ή ακόμα και ο φόνος κάποιου δούλου) στις σύγχρονες κοινωνίες η πρόθεση δεν αποτελεί κριτήριο (φόνος εξ αμελείας) ενώ δεν υπάρχει κανενός είδους νομιμοποίηση της πράξης -το πολύ να συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσής της σαν ελαφρυντικά αναφορικά με την επιβαλλόμενη ποινή.

Έγραψα παραπάνω οτι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σύμφωνα με τα αναμενόμενα στον ρόλο που καλείται να εκπληρώσει αντιμετωπίζεται αρνητικά από την κοινωνική του ομάδα –εδώ όμως παρεμβάλλονται δυο ισχυρές και αλληλεξαρτώμενες μεταβλητές:
1.Η κατανόηση του ρόλου από το υποκείμενό του (τον άνθρωπο δηλαδή).
2.Οι αλληλοσυγκρουόμενοι ρόλοι τους οποίους καλείται να εκπληρώσει ο ίδιος άνθρωπος.
Στο παράδειγμα του ηθοποιού που χρησιμοποίησα παραπάνω, η παρεμβολή των συγκεκριμένων μεταβλητών θα μπορούσε να σημαίνει οτι αναμένουμε από αυτόν, όχι μόνο να παίξει τον ρόλο του Οιδίποδα χωρίς να έχει διαβάσει το κείμενο αλλά να παίζει ταυτοχρόνως και τον ρόλο του Κρέοντα! Κι αν αυτό δεν οδηγήσει στη σχιζοφρένεια έναν ηθοποιό, λόγω του περιορισμένου χρόνου της παράστασης, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο για τον άνθρωπο που καλείται να το υποστεί σε καθημερινή βάση.

Ισχυρίζομαι οτι το ποσοστό κατανόησης του ρόλου από το υποκείμενό του εξαρτάται από το ποσοστό της επικρατούσας κοινωνικής ανομίας όσο οι αλληλοσυγκρουόμενοι ρόλοι αποτελούν παθογένεια του εκάστοτε υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος.

Αναφορικά με την κοινωνική ανομία χρήσιμος είναι ο προσδιορισμός της όπως αποδόθηκε από τον Εμίλ Ντυρκάιμ. Σύμφωνα με το Γάλλο κοινωνιολόγο, σε καταστάσεις ανομίας εκλείπουν οι σαφείς ρυθμίσεις, οι κανόνες και τα πρότυπα που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Οι πολίτες δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με κανόνες τους οποίους κρίνουν ανίσχυρους και ως συνέπεια αυτού αισθάνονται αποπροσανατολισμένοι και διακατέχονται από άγχος. Το φαινόμενο της ανομίας -δηλαδή της μη εφαρμογής των νόμων- αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ενός λαού, εφόσον πιθανόν είναι να επιφέρει τον κοινωνικό κατακερματισμό και τη διάσπαση της συλλογικής συνείδησης. Καταστάσεις ανομίας βιώνει η ανθρωπότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, διαπίστωνε ο Ντιρκάιμ. Όμως, φαινόμενα ανομίας παρουσιάζονται και σε εποχές ευδαιμονίας, όταν η επαναστατικότητα τείνει να ταυτιστεί με την καταπάτησή των κανόνων και των νόμων. Ο Ντιρκάιμ συνέδεσε την ανομία με τον καπιταλισμό και είχε, φυσικά, δίκιο. Ως χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, η ανομία που καταλήγει στην περιφρόνηση του κοινωνικού συνόλου και στην πλήρη απορρύθμιση θίγει τελικά τους αδυνάτους.

Το φαινόμενο της ανομίας αιτιολογεί μια χαρά την απαξίωση του κράτους την οποία υπαινίχθηκα παραπάνω αλλά αδυνατεί να εξηγήσει την, παρ΄όλα αυτά, επιβίωση του συγκεκριμένου κοινωνικού μορφώματος. Με απλά λόγια, κατανοούμε την ύπαρξη του οχήματος της πρώτης παραγράφου (αυτού με τους τροχούς μέσα στην καμπίνα οδήγησης και με τα αμορτισέρ που ενισχύουν τους κραδασμούς) αλλά εξακολουθεί να παραμένει ανεξήγητη η δυνατότητα κίνησής του. Πώς τα καταφέρνει το όχημα να κινείται ακόμα; Πώς τα καταφέρνει να επιβιώνει ακόμα αυτό το κοινωνικό καρκίνωμα που ονομάζεται «σύγχρονη ελληνική κοινωνία»; Για μια ακόμα φορά η ίδια η ερώτηση περιέχει την απάντησή της.

«Η κοινωνία δεν μπορεί να ανεχτεί το κενό. Για να μπορέσει η ζωή να συνεχίσει, πρέπει να επιβληθεί μια οποιαδήποτε ‘τάξη’», έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να δείξω, στη συνέχεια.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία διαμορφώθηκε από συγκεκριμένες συνθήκες και η τωρινή της μορφή είναι αποτέλεσμα επίδρασης αντίρροπων δυναμικών. Θα γίνει λοιπόν μια προσπάθεια, συνοπτικής έστω, παρουσίασής τους προκειμένου να ορίσω την παράδοξη ύπαρξη ενός κοινωνικού μορφώματος που μισεί τη γενεσιουργό του αιτία –αυτό το μόρφωμα επιλέγω (αυθαίρετα για την ώρα) να το ονομάσω: ανθρωποφοβική κοινωνία.

Νομίζω οτι δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα περισσότερο σ΄αυτόν τον πρόλογο πέρα από την έκκληση για κάθε δυνατή βοήθεια (η ανάδραση μέσω των σχολίων είναι, εδώ, απαραίτητη) την οποία ο αναγνώστης θα ήθελε να προσφέρει.

29 γκολ αυτοί, σέντρα εμείς.:

GIORGOS είπε...

Ανατριχιαστική και καίρια η διαπίστωση του Ντουρκάιμ,αλλά πόσοι απο μας θα το πιάσουν το πόιντ;
Αν η Κανέλλη ήταν μάγκας όπως τη θεωρούν,αυτά έπρεπε να λέει στον Άγγλο αντί για τις σοφιστείες 'να πεθάνουμε ή να μας σκοτώσουν' που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό για την ευφυία της.

The Motorcycle boy είπε...

Και πού να διαβάσεις την "Έρευνα περί των αιτιών της αυτοκτονίας" του ιδίου!
Δεν χρειάζεται να πιάσουν πολλοί το πόιντ, άλλωστε πιάνουν διαφορετικά πόιντς κι αυτό, μάλλον, τους ευχαριστεί. Απλώς η εισαγωγή βοηθάει τη συνέχεια -λειτουργεί ως ταμείο, μετά την απομάκρυνση εκ του οποίου κλπ κλπ.
Στο μεταξύ η φετινή πορεία του Πολυτεχνείου φαίνεται να είναι η πιο ψόφια της 10ετίας και υπάρχουν άνθρωποι σ΄αυτή τη χώρα που δεν ντρέπονται να πουν οτι συμφωνούν με την Κανέλλη! Πρώτο συμπέρασμα: όλα λειτουργούν ρολόι στις δικτατορίες. Δεύτερο συμπέρασμα... θα περιμένεις λίγο για να μην υπονομεύσω την πλοκή. Καθότι αστυνομικό το ανάγνωσμα...

bernardina είπε...

Ως απρόσεκτος αναγνώστης (ήτοι είδος εν αφθονία) θα αποπειραθώ να συμβάλω στον προβληματισμό αντιπροτείνοντας στο παράδειγμα του σπατούρνειου οχήματος (σημ. Όποιος έχει διαβάσει τη Βίβλο για Αθεόφοβους γνωρίζει τι εστί Σπατούρνος, οι υπόλοιποι θα μείνουν στο σκοτάδι μέχρι νεωτέρας) αντιπροτείνοντας, λέγω, το παράδειγμα-μεταφορά του σκουριασμένου, ξεχαρβαλωμένου, ξεντεριασμένου ρολογιού που ωστόσο διαθέτει το μίνιμουμ κουρδίσματος-ελατηρίων-γραναζιού που του επιτρέπει να δείχνει τη σωστή ώρα μια φορά κάθε αγίου Φούτσου ανήμερα (ενδεχομένως ούτε και τότε) αλλά παρ΄ όλ' αυτά εξακολουθεί να παρουσιάζει κάτι-σαν-λειτουργία δηλαδή ω ναι κινείται και κάνει γκλάνγκα γκλάνγκα. Έστω, τώρα, ένα σούπερ ντούπερ ουάου στέιτ οφ δη αρτ τάιμπις που έχει κατασκευαστεί ώστε να αντέχει σε πίεση εκατόν είκοσι ατμοσφαιρών, στο κενό του Άρη και σε σύγκρουση με ιαπωνικό τρένο υπερηχητικής ταχύτητας αλλά... όχι και να αντέξει στη διείσδυση ενός κόκκος άμμου ανάμεσα στα γρανάζια του από ανωδιωμένο τιτάνιο εμπλουτισμένο με ντι εν έι απολιθωμένου αρχαιοπτέρυγος. Αυτό το υπερκατασκεύασμα, όπως αντιλαμβάνεται ο ευφυής αναγνώστης (δεν ξέρω τα στατιστικά ποσοστά του) είναι μια ευνομούμενη κοινωνία. Το ερώτημα, όπως μαντεύει ο ευφυής (γειααα)που κατάλαβε πού τι πήγαινα είναι: ποιο από τα δύο θα αντέξει και θα συνεχίσει σε βάθος χρόνου τη λειτουργία ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ;
Προς μεγάλη μου απελπισία, (γιατί είμαι μαγκωμένη στα γρανάζια του πρώτου τερατουργήματος που με κάνουν κιμά καθημερινά), πιστεύω ότι ΑΥΤΟ θα συνεχίσει να "λειτουργεί" κάνοντας γκλάνγκα γκλάνγκα όταν το δεύτερο θα έχει μπει στο μουσείο μοντέρνας τέχνης της Νέας Υόρκης ως μία πρωτοποριακή αλλά άτυχη σύλληψη.

Και η Κανέλλη καλά θα κάνει να βάλει κάνα σουτιέν.

The Motorcycle boy είπε...

Στο επιστημονικό μέρος του σχολίου σου θα απαντήσω οτι Κανέλλη και σουτιέν ταιριάζουν όσο το σπετσοφάι με τη μουρμούρα (το ψάρι -όχι τον υφυπουργό).

Αν υπήρχαν προσεκτικοί αναγνώστες δεν θα υπήρχε αστυνομική λογοτεχνία -οπότε, ευτυχώς που δεν...

Κάνεις δυο μικρά λάθη στην τοποθέτησή σου (για να περάσω στο κουτσομπολίστικο μέρος του σχολίου σου):
1. Έστω και υποσυνείδητα αξιολογείς. Δηλαδή με κάνεις εμένα να "βλέπω" τα δυο ρολόγια και να αισθάνομαι οτι το ένα είναι καλό και το άλλο κακό.
2. Εγκλωβίζεσαι στην προφανή λειτουργία του ρολογιού και καταλογίζεις στο πρώτο ρολόι οτι δείχνει σωστή ώρα μόνο δυο φορές τη μέρα. Εντάξει, αλλά ποια είναι τελικά η λειτουργία του ρολογιού; Μήπως απλώς κρατάει ανοιχτό κάποιο βιβλίο; Μήπως είναι κόσμημα; Μήπως χεστήκαμε για το αν δείχνει ώρα στην τελική;
Καταλαβαίνεις πού το πάω -έτσι; Μόνο το όνομα του δολοφόνου δεν σου έδωσα!

Υ.Γ.: Σπατούρνο δεν κατέχω -Σατούρν όμως ξέρω, κάτι μαγαζιά ηλεκτρικών δεν είναι;

bernardina είπε...

Όχι μανάρι μου, το ρολόι δεν έχει ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ από το να "λειτουργεί" (προσοχή στα εισαγωγικά, δεν μπαίνουν τυχαία) και να κάνει γκλάνγκα-γκλάνγκα (προσοχή, επίσης, στο αυτο-αναφορικόν, κατ' ουσίαν αυτιστικόν του πράγματος). Με άλλα λόγια (ν' αγαπιόμαστε) η μόνη του χρήση, αποστολή και λειτουργία είναι να υπάρχει εις το διηνεκές. Άλλωστε κάθε πλάσμα που υπάρχει χιλιάδες χρόνια δικαιούται εκτός από την εξέλιξή του και την παρακμή του. Ενίοτε είναι ένα και το αυτό.

Και μη βάζεις ιδέες στους γκουρμεδιάρηδες γιατί αρχίζει νέος κύκλος του Μάστερ Σεφ και τώρα που έγινε και κυρία υπουργού ποιος την πιάνει... Σπετζοφάι μουρμούρας με σος κανέλλης. Μμμ... εμετικό ακούγεται. Γουστάρω!

ΥΓ. Πάρε και σπατούρνο να έχεις (έφτασε η νεωτέρα)

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%82&um=1&hl=el&sa=N&rlz=1C1CHMR_elGR345GR345&biw=813&bih=637&tbm=isch&tbnid=DXzXL5lEAfFD5M:&imgrefurl=http://it-it.facebook.com/pages/The-Spaturnos/110111045673420&docid=E8R1TpQCWlmp0M&imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/211112_110111045673420_3440151_n.jpg&w=180&h=135&ei=hlfFTqqmGIz64QSDneiKDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=588&vpy=232&dur=24&hovh=108&hovw=144&tx=97&ty=48&sig=114972608358240630129&page=1&tbnh=108&tbnw=144&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:0

The Motorcycle boy είπε...

Δεν υπάρχει τίποτα στην κοινωνία που να λειτουργεί σε βάθος χρόνου απλώς για να λειτουργεί, όλα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Απλά ο σκοπός που εξυπηρετούν και ο σκοπός που ΔΗΛΩΝΟΥΝ οτι εξυπηρετούν δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν πάντα -κι εκεί είναι το όλο θέμα.

Δίνω ιδέες στην κυρία υφυπουργού -γιατί να μη δώσω; Έτσι κι αλλιώς δυο πράγματα δεν μπορώ να παρακολουθήσω στην τηλεόραση: ταινίες του Τζέιμς Μποντ και εκπομπές μαγειρικής. Τουτέστιν εσείς θα την πληρώσετε, χεχεχεχε.

Υ.Γ.: Ο σπατούρνος είναι πλάσμα του διαόλου και υμνείται από σατανισταί, τεντυμπόαι, άπλυτοι, αναρχικοί και όλα τα συναφή. Αυτά έχω να δηλώσω.

Ο Καλος Λυκος είπε...

Γιά λέγε παρακάτω... επιφυλάσσομαι...

The Motorcycle boy είπε...

Το παρακάτω έχει να κάνει με ιδεοληψίες, μεγαλοϊδεατισμούς και άλλες ανωμαλίες -το δουλεύω για την ώρα.

bernardina είπε...

Να το θέσω κάπως αλλιώς μπας και συνεννοηθούμε (χωρίς να είναι απαραίτητο).
Δεν λαμβάνεις επαρκώς υπόψη σου τη χαοτική ποιότητα ενός τέτοιου μηχανισμού. Αυτή ακριβώς η ποιότητα είναι που του επιτρέπει να λειτουργεί σε βάθος χρόνου παρόλο που τα πάντα θα συνηγορούσαν υπέρ του να κλατάρει (για την ακρίβεια κανείς δεν καταλαβαίνει ΠΩΣ εξακολουθεί και λειτουργεί. Μια εξήγηση θα μπορούσε να δοθεί από την ανάποδη. Πχ, επειδή σε ορισμένους μηχανισμούς η απόλυτα αρμονική-συμμετρική λειτουργία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Απεικονίσεις των παλμών της ανθρώπινης καρδιάς με τη μέθοδο των φράκταλ απέδειξαν πως όταν τα σχήματα βγαίνουν τέλεια, αυτή η καρδιά σύντομα σταματάει να λειτουργεί (στην καθομιλουμένη λέγεται και θάνατος). Με άλλα λόγια, λίγο πριν το σταμάτημά της, η ετοιμοθάνατη καρδιά παράγει τέλεια, άψογα, συμμετρικά σχήματα. Αντίθετα, καρδιές που παρουσίαζαν χαοτικές απεικονίσεις δούλευαν... ρολόι (χεχεχε).
Τώρα, αν με ρωτήσεις ποιος θα επιβιώσει σε βάθος χρόνου ως κοινωνία, ο φράκταλ Φιλανδός ή ο χαοτικός Έλληνας, ρίχνω όλα τα λεφτά μου (εδώ την πάτησες) στον δεύτερο, αυτό τον δύσμορφο Σπατούρνο που έχει τα αρχίδια στη θέση του μυαλού, το στομάχι στη θέση της καρδιάς κι όταν ανοίγει το στόμα του αντί για λόγος ακούγεται πορδή. Και μαύρο φίδι που έφαγε όποιον δεν του μοιάζει...

ΥΓ. Ξέρω ότι η τελευταία παράγραφος μπορεί να φαίνεται και υπερβολική, αλλά κάποιοι, και είναι πολλοί, έχουν κάνει τα πάντα για να τους σιχαθώ θανάσιμα.

ΥΓ2. Μην ξεχνάς ότι ο Τσαρούχης το είπε σε ανύποπτο χρόνο: στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Να φανταστείς, έτσι για να γίνουμε και επίκαιροι, αυτοί που τότε χαρακτήριζαν τους εξεγερμένους του Πολυτεχνείου προβοκάτορες, χτες (όπως και τόσα χρόνια άλλωστε) παράστησαν γι' άλλη μια φορά τους πρωτεργάτες του. 'Αι σιχτίρ...

bernardina είπε...

Συνέχισε να το δουλεύεις κι αυτό κι εμάς κι εγώ πάω να δουλέψω μπας και βγει κάνα φράγκο. Τα λέμε το απογεματάκι.
Ρε Λυκούδι, μίλα μας και μη μας αγαπάς.
Καλημερούδια

bernardina είπε...

Άντε πριν φύγω, να πω ότι μου αρέσει ο τρίτος ορισμός της αυτοκτονίας κατά Ντυρκέμ (επίτρεψέ μου να χρησιμοποιώ τη γαλλική προφορά, χεχε): η ανομική (σε αντιδιαστολή με την εγωιστική και την αλτρουιστική), που θυμίζει τόσο, μα τόσο, τις ωραίες εποχές που ζούμε!
Γουστάρω, κάνε κάνα φροντιστήριο για να ξαναθυμόμαστε και να ξεστραβωνόμαστε ;-)

The Motorcycle boy είπε...

Αυτά κάνουν οι θετικές επιστήμες όταν μπλέκονται στα πόδια ημών των ειδικών (χεχεχεχε), μπερδεύουν τα φράκταλ με τους φράκτες και τις πεταλούδες με τα χρηματιστήρια.
Καλό μου παιδί, για τις κοινωνικές επιστήμες δεν υπάρχει χαοτικός λογισμός, υπάρχουν απλώς μεταβλητές τις οποίες δεν έχουμε υπολογίσει. Στο παράδειγμα της καρδιάς που αναφέρεις ο κοινωνικός επιστήμονας (εφόσον αφορά κοινωνικό γεγονός -έτσι;) αποφαίνεται οτι τελικά τα παπάρια μας μετράμε με την αρμονική -συμμετρική λειτουργία και πρέπει να αλλάξουμε τρόπο μέτρησης. Να στο κάνω λιανά:
Γίνεται δημοσκόπηση και βγαίνει αποτέλεσμα οτι η πλειοψηφία θέλει στην κυβέρνηση την αντιπολίτευση με πρωθυπουργό τον ήδη υπάρχοντα. Ή βγαίνει καταλληλότερος ο κανένας. Γνωστά αυτά -έτσι; Σε τέτοιες περιπτώσεις ο κοινωνικός επιστήμονας αναγνωρίζει οτι οι σχετικές ερωτήσεις είναι άχρηστες, ή μετράνε ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ από αυτό που μέχρι τώρα υπολογίζαμε.

Υ.Γ.: Ο Τσαρούχης μπορεί να έλεγε οτι ήθελε -απ΄ότι φαίνεται, πλέον στην Ελλάδα είσαι ότι σε δηλώσουν. Άμα εσένα σε πω Πασόκα (τυχαίο παράδειγμα, χεχεχε) δεν πάει να περάσεις θηλειά στο λαιμό του Γιωργάκη; Θα σε κατηγορώ οτι θέλεις να τον κάνεις ήρωα! Για το Πολυτεχνείο, έχεις προσέξει πόσο καιρό έχει να μιλήσει ο Παπαχρήστου; Θυμάσαι να έχει μιλήσει ποτέ στα κανάλια ο Φελέκης; Ή ΕΣΤΩ ο Βερνίκος που είναι και εκπρόσωπος του κατεστημένου ρε παιδί μου! Μόνο αυτοί που μπήκανε μπάτσικα και κλείνανε τους αυτόνομους στα υπόγεια για να τους πιάσουν πιο εύκολα οι Εσατζήδες -μόνο αυτοί μιλάνε. Καθότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές ακόμα κι αν είναι ανορθόγραφοι (ή μάλλον ειδικά τότε).

bernardina είπε...

¨"η ιστορία γράφεται από τους νικητές ακόμα κι αν είναι ανορθόγραφοι (ή μάλλον ειδικά τότε)".
Ετοιμάσου, Αντουανέτα μου, σήκωσε την περουκίτσα σου και σόρχεται το γκιλοτίνι, χεχεχε...

Σου έχω πει πόσο μισώ την στατιστική; Όχι μόνο επειδή θέτει ηλίθιες ερωτήσεις, αλλά επειδή πολύ συχνά με τη διατύπωσή τους χειραγωγεί και εκμαιεύει την επιθυμητή απάντηση. Δες πουχου τις "δημοσκοπήσεις" του Βήματος και θα καταλάβεις, χεχε.

Πρόσεξε τι θα με δηλώσεις, γιατί εγώ δηλωμένη δεν γίνομαι! Όλα κι όλα! Εδώ βάζω κόκκινη γραμμή! (Αλήθεια, θυμάσαι ότι η "αρχή της Δεδηλωμένης;" έγινε για να αντικατασταθεί η θεωρία του κηπουρού; Ρε τι πλάκες!)
Άντε, έφυγα λέμεεεεε. Σ'νέχα εσύ.

The Motorcycle boy είπε...

Σκεφτόμουν μήπως κράταγα μόνο τις καταλήξεις στο σχόλιό σου και το έκανα γκιλοτ-ίτσα και περουκ-ίνι, ωραίο θα ήταν κι έτσι!

Η στατιστική από μόνη της είναι σαν το χορτοκοπτικό- άμα το βάλεις να δουλεύει και δεν το οδηγείς θα κουρέψει οτιδήποτε άλλο εκτός από το γρασίδι. Η στατιστική είναι χρήσιμο εργαλείο στην κοινωνική έρευνα, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό που λες, με την εκμαίευση της επιθυμητής απάντησης δεν είναι τίποτα απ΄όλα αυτά -είναι απλώς πόρισμα κατά παραγγελία. "Βγάλε μου ρε παιδί μια πεντακομματική βουλή, με αυξημένη ορθοδοξία κι έναν τεχνοκράτη μπαλαντέρ", κάπως έτσι.

Αυτή τη θεωρία του κηπουρού την ακούω συχνά αλλά δεν την κατέχω, ούτε έχω καταλάβει γιατί λέγανε τον Πετσάλνικο κηπουρό και διαμαρτύρομαι κιόλας επειδή ΕΝΑΣ είναι ο κηπουρός: ο μέγας Νικοπολίδης. (Η Αρχή της Δεδηλωμένης -πουτάνες δεν αφορά; Αν έχουν βιβλιάριο ή όχι δηλαδή, αυτό δεν είναι;)

bernardina είπε...

Το 23% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχουν θετική γνώμη για τον ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ενώ μόνο 2% για τον Παπαντρέου χαχαχαααααα

http://1.bp.blogspot.com/-Gp0CqQ8e4Hw/TsXA_pKpsVI/AAAAAAAAYWY/6HxVfIOr8cg/s400/vprc.jpg


Τι είπα; Πως μισώ τη στατιστική; Ρε τη λατρεύω! Να μου ζήσεις VPRC!

O,τι να 'ναι...

bernardina είπε...

Η αρχή της δεδηλωμένης είναι όρος του Συνταγματικού Δικαίου και ορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της Βουλής. Σύμφωνα με την αρχή αυτή η κυβέρνηση οφείλει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, ενώ η τελευταία διατηρεί το δικαίωμά της να άρει την εμπιστοσύνη της υπό προϋποθέσεις με ψήφο δυσπιστίας ύστερα από πρόταση μομφής. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης, η οποία συνήθως, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο, δεν εκλέγεται απευθείας από τον λαό, αλλά διορίζεται από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας.
Στην Ελλάδα η αρχή της δεδηλωμένης καθιερώθηκε άτυπα το 1875. Ως τότε ίσχυε η λεγόμενη «θεωρία του κηπουρού»: ο Βασιλιάς μπορούσε να διορίσει πρωθυπουργό όποιον ήθελε, ακόμα και τον κηπουρό του. Αιτία για την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης ήταν άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη στην εφημερίδα «Καιροί» της 29.6.1874 με τον τίτλο «Τίς πταίει», στο οποίο κατηγορούσε τον βασιλιά Γεώργιο Α' ότι εφάρμοζε καθεστώς απόλυτης μοναρχίας, επειδή διόριζε κατά βούλησιν πρωθυπουργούς από τα κόμματα της μειοψηφίας χωρίς να λαμβάνει υπ'όψιν του τα αποτελέσματα των εκάστοτε βουλευτικών εκλογών. Ο Γεώργιος ο Α' δεσμεύτηκε τον Αύγουστο του 1875 στον λόγο του Θρόνου ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι θα διόριζε στο εξής μόνο πρωθυπουργούς που θα απολάμβαναν την εμπιστοσύνη της Βουλής.

Από τη βίκι γιατί βιάζομαι λέμεεεε (τώρα ;-)

The Motorcycle boy είπε...

Κι εγώ πάντως έχω θετική γνώμη για τον Σαμαρά και αρνητική για τον Παπανδρέου -αν τα ερωτήματα είναι: βλέπετε θετικά τη μη ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Σαμαρά; χαρακτηρίζετε ως θετική ή αρνητική την ενέργεια του Παπανδρέου να ανακαλέσει το δημοψήφισμα; Και είμαι και σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ -μισό πόντο τα έχω τα μαλλιά μου μετά το κούρεμα!

Ρε περί δεδηλωμένης το ήξερα -ο κηπουρός μού διέφευγε! Ώστε ο Πετσάλνικος είναι κηπουρός του Γιωργάκη, ε; Καλά -μπορεί να σκύψει αυτό το παλικάρι για να κλαδέψει μπιγκόνιες; Τέλος πάντων.
Και ο Γιωργάκης είναι ο Βασιλιάς που διορίζει ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ τον κηπουρό του! Α ρε Πρετεντέρη -παράτα τον ΔΟΛ και μπες μπροστάρης στους Αγανακτισμένους να πάρετε την εξουσία στο άψε σβήσε!

The Motorcycle boy είπε...

Αφιέρωση στη Μπέρνι -επιλεγμένα κομμάτια από τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Κούλογλου:

Κ.: Εσείς πως καταφέρατε και πήρατε το Συμβούλιο; Γιατί ήτανε μια μοναδική ιστορία, στους Τοπογράφους εννοώ.

Α.: Ναι και στους Χημικούς..

Κ.:Γιατί έγινε νοθεία βέβαια.

Α.: Ναι, επιβάλλαμε την εξουσία ας πούμε. Επιβάλλαμε εξουσία, ήμαστε από πάνω ας πούμε.

Α.: Βέβαια οι αυθόρμητοι φοιτητές οι ελευθεριακοί δεν τα καταλαβαίνανε αλλά θα τους πείθαμε εκείνο το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση να μην παρέμβουμε εμείς στις Συνελεύσεις ότι έπρεπε με δική μας πρωτοβουλία να κάνουμε τη μεγάλη έξοδο. Να κάνουμε δυο μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα και να χαθούμε. Και να επιστρέψουμε ξανά.

Α: Όπως επίσης υπήρξε και μια σύγκρουση μέσα στο πολυτεχνείο για την κατεύθυνση του αγώνα. Ορισμένοι νομίζανε ότι ήμαστε στη Σορβόννη ξέρω΄γω ή στο… και τα μπερδέψανε ξέρω΄γω.
Ενώ εδώ πέρα ήτανε τελείως άλλη κατάσταση, εδώ είχαμε χούντα, δεν ήτανε το πρόβλημα της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού της ώριμης καπιταλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας, σαχλαμάρες δηλαδή. Και λέγανε κάτω το κεφάλαιο, αυτά, κάντε έρωτα και τρίχες να πούμε. Εκεί υπήρξε μια ψιλοσύγκρουση αλλά τελικά η Συντονιστική Επιτροπή του πολυτεχνείου επέβαλε τον χαρακτήρα του αγώνα ότι είναι λαϊκή κυριαρχία δημοκρατία εθνική ανεξαρτησία και αυτά. Όχι τα υπεραριστερίστικα που θα απομονώνανε το πολυτεχνείο από το λαό. Καλά τα πήγαμε εκεί, η οργάνωση μέσα ήτανε πολύ καλή και η πειθαρχία όλα ήτανε μια χαρά.

Α: Ο Μάης του ΄68 ήθελε να αλλάξει την κοινωνία. Τι κατάφερε; Ανανέωσε τον ίδιο τον καπιταλισμό, τον έκανε καινούριο, άνοιξε την αγορά, έτσι; Είναι κι αυτό μια πρόοδος. Κι εμείς θέλαμε να φέρουμε τον σοσιαλισμό και δημιουργήσαμε μια μοντέρνα σύγχρονη πιο δημοκρατική πιο ανοιχτή καπιταλιστική Ελλάδα.

bernardina είπε...

Κοίτα ματάκια μου. Εσύ μου αφιερώνεις τον μουστακαλή. Σ' ευχαριστώ και αντί άλλου σχολίου (σήμερα είπα να μη βρίσω) σου αφιερώνω τον Μουστακλή.
Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.

http://www.youtube.com/watch?v=9sziCvkyICs

The Motorcycle boy είπε...

Ήξερα κάτι ανηψιές του -τζάμπα πήγε ο άνθρωπος!

bernardina είπε...

Άσχετο:

"Το συνδικαλιστικό κίνημα (sic) ενώνοντας τις δυνάμεις του (sic) μπορεί και πρέπει να αντισταθεί στη μνημονιακή νεοφιλελεύθερη πολιτική που θα συνεχίζει να εφαρμόσει και η νέα κυβέρνηση του τραπεζίτη Παπαδήμου».....αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, ενώ προ ημερών οι........είχαν μιλήσει δημόσια για κυβέρνηση «Παπα-δήμιων»,....
Οι ...................συνδικαλιστές ............ αποφάσισαν ομόφωνα να συνεχίσουν, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, τον αγώνα, «απέναντι στα δεσμά του Μνημονίου 1, του Μεσοπρόθεσμου, του Εφαρμοστικού νόμου και του Πολυνομοσχεδίου σκούπα που φτωχοποιούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, διαλύουν τον κοινωνικό ιστό και σπρώχνουν τη χώρα στη χρεοκοπία».

Τα αποσιωπητικά μπήκαν για τις ανάγκες του κουιζακίου: ποιοι τα είπαν καλέ όλα αυτά; 1) Το Πάμε βόλτα; 2)Το Σφύριζα και κανείς δεν με άκουγε; 3)Το Δάκε Δάκε είσ' εδώ; Ο ευρών αμειφθήσεται σε νεο-δραμές ;-)

The Motorcycle boy είπε...

Οι Άμεσοι Δημοκράτες της πλατείας Συντάγματος, οι οποίοι καλούν τις γειτονιές να φτιάξουν συμβούλια και να κάνουν άμεση δημοκρατία (άμεση δημοκρατία από το κέντρο προς τις περιφέρειες πρώτη φορά στην ιστορία!)

bernardina είπε...

Nope! the right answer iiiiis.... number threee yeeee!

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=430905

The Motorcycle boy είπε...

Το σκαραβαιάστηκα φιλενάδα οτι ήταν αυτοί, εκ του γεγονότος οτι όποτε παίρνουν την εξουσία ξεσκίζονται στην αντιπολίτευση (θυμάσαι την πρώτη 4ετία Κωστάκη που είχαν λυσσάξει με την ανάλγητη κυβέρνηση του Πασόκ η οποία δεν τους άφηνε να κάνουν μεταρρυθμίσεις;)

Ο Καλος Λυκος είπε...

και σας μιλάμε και σας αγαπάμε μαντάμ, απλά, μέχρι να διαβάσω και να γράψω έχετε πάει δέκα σεντόνια παρακάτω...

Do it yourself είπε...

Αφού λύσατε (ή δεν...) όλα τα κανελένια (και μη...) προβλήματα...

«Γιάαααα περάστε, γιά περάστε!(*)
Έχω πράμμα που σαλεύει!»


Άσε που μπορεί και να ξε-σαλεύει ή να ξεσαλώνει...

-----------------
(*) από το duityrself.blogspot.com

The Motorcycle boy είπε...

Εντάξει -αλλά, μπανανόμηλα έχεις;

ο δείμος του πολίτη είπε...

Εξαιρετικό δοκίμιο. Οι κανόνες στηριζόμενοι στην ευρύτερη κοινωνική ηθική δεν μπορούν παρά να αλλάζουν σε κάθε εποχή (δίπλα στο παράδειγμα του φόνου, μπορείς να θέσεις κι εκείνο της παιδεραστίας ή της αποπλάνησης ανηλίκου). Κάθε κοινωνία προκειμένου να εξελιχθεί και να προοδεύσει οφείλει να αμφισβητεί και να κρίνει τους θεσμούς της, τους κανόνες και την παραδομένη ηθική. Κάθε τι άλλο απλά οδηγεί στην οπισθοδρόμηση και τη συντήρηση. Τουλάχιστον κάπως έτσι είδα το ζήτημα κι εγώ.

The Motorcycle boy είπε...

Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Οι κανόνες ΠΡΕΠΕΙ να αλλάζουν για να παραμένουν χρηστικοί -το πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που οι κανόνες δεν ακολουθούν την πορεία της κοινωνίας (είτε μένουν πίσω, λόγω πχ της θρησκευτικής αυθεντίας, αλλά ακόμα κι όταν αλλάζουν πιο γρήγορα από την κοινωνία, όπως πχ συμβαίνει σε χώρες που προσπαθούν να απαλλαχτούν από την θεοκρατία -βλέπε, εντελώς πρόχειρα, πολιτικός γάμος επί Παπαντρέα ή ακόμα και αυτόματο διαζύγιο επί χούντας).
Αν αυτό δεν γίνεται, η συντήρηση είναι η "καλή" προοπτική. Γιατί υπάρχει και η ανομία που είναι ακόμα χειρότερη. Θα πάω να διαβάσω το δικό σου -να είσαι καλά.

Δημοσίευση σχολίου

Άσε κάτι για το γκαρσόνι ρε!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Tomboy | Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: Αυτοί που χωρίζουν τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες και οι άλλοι