Δευτέρα, Νοεμβρίου 21, 2011

2. Εθνική ταυτότητα: «ο κρετίνος του διπλανού θρανίου»


Έχεις απορίες;

Θα επικαλεστώ μια ανάμνηση από τα μαθητικά μας χρόνια. Την ανάμνηση εκείνου του ενοχλητικού συμμαθητή που διέκοπτε μονίμως όλους τους υπόλοιπους για να πει την άποψή του, που δεν ησύχαζε αν η άποψή του δεν γινόταν πλήρως αποδεκτή (ακόμα και με τη βία), δεν άκουγε τους άλλους (απλώς τους υπέμενε), ήξερε τα πάντα καλύτερα από τους πάντες, ισχυριζόταν οτι ήταν ο καλύτερος μαθητής χωρίς ποτέ να διαβάζει αλλά οι καθηγητές συνωμοτούσαν εναντίον του προκειμένου να τον μειώσουν. Εκείνου του συμμαθητή μας που έκανε ενοχλητικές πλάκες σε βάρος των υπολοίπων απαιτώντας να απολαμβάνει την συντροφική ασυλία ενώ, όταν ο ίδιος γινόταν αντικείμενο πλάκας, έτρεχε να το καταγγείλει στον διευθυντή του σχολείου. Ποιος δεν θυμάται τον συγκεκριμένο συμμαθητή του;

Αυτός ο συμμαθητής δεν ήταν απλώς ένα περαστικό φαινόμενο, άρρηκτα συνδεδεμένο με το στρεβλό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας –αυτός ο συμμαθητής ήταν (και παραμένει) ο εκπρόσωπος της κυρίαρχης κοινωνικής αντίληψης όσον αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα.

Αν θελήσουμε να εξετάσουμε τη δόμηση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας θα χρειαστεί να ρίξουμε μια ματιά στα υλικά από τα οποία αυτή συστάθηκε –πιστεύω πως η κυρίαρχη εθνική αντίληψη είναι ένα από αυτά. Γι΄αυτό θα επιχειρήσω μια ανάγνωση του παράγοντα ο οποίος ονομάζεται εθνική ταυτότητα.

Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη οτι η εθνική ταυτότητα προϋπήρχε της ίδρυσης του ελληνικού κράτους (πρωτόκολλο του Λονδίνου –ή αλλιώς της Ανεξαρτησίας –το 1830). Υποστηρίζεται οτι η εθνική ταυτότητα διατηρήθηκε αναλλοίωτη (αναφορικά με τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της) από την εποχή των Περσικών πολέμων (κάποιοι τερατολόγοι εντοπίζουν την πρώτη εμφάνιση τής εθνικής ταυτότητας στα Ομηρικά έπη) μέχρι τις ημέρες μας. Αυτό, εάν ίσχυε, θα σήμαινε τα παρακάτω:

-Για μια και μοναδική φορά στην παγκόσμια ιστορία, διαφορετικές εθνότητες (Αχαιοί, Δωριείς, Μακεδόνες κλπ) απέκτησαν κοινή ταυτότητα όντας αυστηρά φυλετικά περιχαρακωμένοι. Αυτή δε η κοινή εθνική ταυτότητα θα πρέπει να αποκτήθηκε δι΄ επιφοιτήσεως και όχι μέσα από την κοινωνική συμβίωση.

-Η εθνική ταυτότητα του θεωρούμενου ως ελλαδικού χώρου παρέμεινε μεν αναλλοίωτη αλλά τροποποιήθηκε τόσες φορές, περιλαμβάνοντας τόσες αλληλοσυγκρουόμενες πτυχές, ώστε είναι αδύνατο να την ορίσουμε. Πράγματι, η εθνική ταυτότητα περιελάμβανε τόσο την αθηναϊκή δημοκρατία όσο και την σπαρτιατική τυραννία αλλά ταυτόχρονα και την μακεδονική μοναρχία. Η εθνική ταυτότητα περιελάμβανε τόσο τον μικρασιατικό στωικισμό, όσο και τον αθηναϊκό «ηθικό λόγο» αλλά και τον μετέπειτα αριστοτελικό σχολαστικισμό. Αυτή η εθνική ταυτότητα λοιπόν, διαμορφώθηκε τους προ Χριστού αιώνες περιλαμβάνοντας σχεδόν τα πάντα και ταυτόχρονα αποκλείοντάς τα.

-Η εθνική ταυτότητα (αν παρ΄όλα αυτά δεχτούμε την ύπαρξή της) παρέμεινε αναλλοίωτη (ας πούμε καλύτερα αναγνωρίσιμη) κατά τη μακεδονική κατοχή όπως και κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής του θεωρούμενου ως ελλαδικού χώρου. Αυτό ήταν συνέπεια της διοικητικής πρακτικής των Μακεδόνων και των Ρωμαίων. Όταν όμως η Βυζαντινή αυτοκρατορία διαδέχτηκε την Ρωμαϊκή, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Η (ας την δεχτούμε ως) ενιαία εθνική ταυτότητα βρέθηκε στο στόχαστρο του βίαιου εκχριστιανισμού που αποτέλεσε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του Μεσαίωνα. Το κυνήγι των «εθνικών» υπήρχε λυσσαλέο με αποτέλεσμα να καταστραφεί η πλειονότητα των γραπτών πηγών, να γκρεμιστούν ναοί, με μια κουβέντα να «ισοπεδωθεί ο παλιός κόσμος». Ακόμα κι αν δεχτούμε λοιπόν οτι αυτή η εξ αποκαλύψεως οντότητα η οποία ονομάζεται «εθνική ταυτότητα» επιβίωσε δια μέσου των αιώνων «εκπολιτίζοντας» τους βαρβάρους (Μακεδόνες, Ρωμαίους) δεν μπορούμε να παραβλέψουμε οτι δέχτηκε μοιραίο πλήγμα στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

-Η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση συνέπεσε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον ελλαδικό χώρο. Η, ήδη αποκτηθείσα βυζαντινή (μεσαιωνική) ταυτότητα μεταβλήθηκε για μια ακόμα φορά υπό την επιρροή των Οθωμανών αλλά και με βάση την «παλινόρθωση» των αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων όπως αυτή έγινε μέσω, κυρίως, καθολικών μοναχών.

Συμπερασματικά δικαιούμαστε να υποστηρίξουμε οτι: το συνονθύλευμα διαφορετικών και αντιτιθέμενων αντιλήψεων σε κοινωνικό και θρησκευτικό επίπεδο που ξεκίνησε από τα αρχαϊκά χρόνια για να καταργηθεί κατά τον Βυζαντινό Μεσαίωνα και να επανέλθει, στην κυριολεξία αγνώριστο, μέσω των δραστικών παρεμβάσεων των μοναχών της Αναγέννησης, σαφώς επηρεασμένο από την Βυζαντινή και την Οθωμανική κοσμοθεωρία, διαμόρφωσε την κυρίαρχη εθνική ταυτότητα της Ελλάδας.

Αν έτσι διαμορφώθηκε η εθνική ταυτότητα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, η ιστορική του πορεία προς την «εδαφική ολοκλήρωση» ήταν ακόμα πιο συγκεχυμένη. Το ελληνικό κράτος οριοθετήθηκε μέσα από αλλεπάλληλες πολεμικές ήττες (παραθέτω ενδεικτικά):

-Την ήττα του επαναστατικού κινήματος του 1821 η οποία κατέληξε σε επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και, τελικά, ίδρυση του ελληνικού κράτους.
-Την ήττα στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897.
-Την συμμετοχή με τις νικήτριες δυνάμεις στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία κατέληξε στην Μικρασιατική Καταστροφή.
-Την συμμετοχή με τις νικήτριες δυνάμεις στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία οδήγησε, μέσα από την ήττα και τη γερμανική κατοχή, στον Εμφύλιο πόλεμο.

Η εθνική ταυτότητα (αλλιώς και εθνική συνείδηση) χρησιμοποίησε όλες αυτές τις «πρώτες ύλες» για να παγιωθεί, ιδιαίτερα τις τελευταίες, μεταπολεμικές, δεκαετίες. Συγκεκριμένα:

-Στη δεκαετία του ’50 το κλίμα κρατικής τρομοκρατίας διαμόρφωσε ένα ελληνοχριστιανικό ιδεώδες στα ίχνη των σκοτεινότερων χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το «αντίπαλο δέος», ο κομουνιστικός παράγοντας, προσπαθούσε να εκπληρώσει τον ακροβατικό του ρόλο (να μην αυξήσει δηλαδή την επιρροή του σε επίπεδα πέραν του διεθνώς επιτρεπτού, αλλά και να παραμείνει εν δυνάμει απειλή) μετά από μια κεφαλαιώδη ήττα και εν μέσω ανηλεών διώξεων.

-Στη δεκαετία του ’60 έγινε μια πρώτη προσπάθεια «εξευρωπαϊσμού» της εθνικής ταυτότητας –η κρατική διαχείριση έκανε απόπειρες εκδημοκρατισμού (μέσα και από την άνοδο των ανεκτικότερων «κεντρώων» στην εξουσία). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρεισφρήσουν ιδέες από το παγκόσμιο αντιπολεμικό καθώς και το φεμινιστικό κίνημα στη διαμόρφωση των νεανικών διεκδικήσεων –για πρώτη φορά διακρίνεται λοιπόν η ύπαρξη αιτημάτων με ισχύ η οποία υπερβαίνει τα στενά όρια της χώρας (και δεν αφορά αλυτρωτικές τάσεις). Συνέπεια αυτού είναι η δημιουργία εναλλακτικών αριστερών κινημάτων και η απώλεια της πρωτοκαθεδρίας του ΚΚΕ στους κοινωνικούς αγώνες. Το κατεστημένο επεμβαίνει, βέβαια, σ΄αυτή την προοπτική δημιουργίας αστάθμητων κοινωνικών παραγόντων με την εγκαθίδρυση της χούντας.

-Στη δεκαετία του ’70 έχουμε για μια ακόμα φορά τη βίαια επιβολή του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους από την χούντα η οποία μεταλλάσσεται μέσα από τη φυγόκεντρο κυριαρχία μιας αριστερίζουσας (αλλά σπανίως αριστερής) ιδεολογικής κατεύθυνσης μετά την κατάρρευση της χούντας. Πρόκειται για τη δεκαετία όπου οι ιδεολογικές τοποθετήσεις χαρακτηρίζονται από την ακραία όξυνση και την (συνεπώς επακόλουθη) αλληλο-ακύρωσή τους.

-Στη δεκαετία του ’80 φαίνεται να κυριαρχεί ένα εξάμβλωμα πατριωτικής αριστερίστικης ιδεοληψίας διάτρητο από εφαρμοστικούς αστερίσκους. Για παράδειγμα, το ποδόσφαιρο παραμένει «το όπιο του λαού» (σε μια βολική παράφραση του σχετικού μαρξιστικού αποφθέγματος, κατάλοιπο της προηγούμενης δεκαετίας) αλλά «το μπάσκετ είναι διαφορετική υπόθεση, άλλωστε και λίγη μπαλίτσα δεν βλάπτει, αρκεί να μην την πάρεις στα σοβαρά». Οι Αμερικάνοι παραμένουν «φονιάδες των λαών», αλλά η εκδίωξή τους αναβάλλεται για «όταν θα σταθούμε στα πόδια μας». Η ΕΟΚ παραμένει «των μονοπωλίων» αλλά «αν δεν υποστηρίξουμε την ένταξή μας θα οδηγηθούμε σε διεθνή απομόνωση». Ο Καντάφι, ο Αραφάτ, ο Τσαουσέσκου μπορεί να είναι ηγέτες ολοκληρωτικού τύπου αλλά είναι «οι δικοί μας άνθρωποι που αγωνίζονται απέναντι στον κοινό εχθρό».

-Στη δεκαετία του ’90, με την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ συμπαρασύρεται το σύνολο σχεδόν της αριστερής θεώρησης του κοινωνικού γίγνεσθαι. Το, όποιο, αριστερό πρόθεμα αφαιρείται από την εθνική ταυτότητα και κυριαρχεί μια μεγαλοϊδεάτικη «επιστροφή στις ρίζες», μια πιο «ελαφριά» προσέγγιση του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους ενδυναμωμένη από ακατάσχετη παρελθοντολαγνεία.

-Στη δεκαετία του ’00 παρακολουθούμε την προσπάθεια εξάλειψης οποιουδήποτε ίχνους διεθνισμού ο οποίος πλέον αναγορεύεται σε εχθρική λαίλαπα και ονομάζεται «παγκοσμιοποίηση». Έτσι, το «πλανητικό χωριό» (ανέκαθεν επιδίωξη της ακηδεμόνευτης αριστεράς) δαιμονοποιείται στα πλαίσια της κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας και η χρησιμοποίησή του εκ μέρους αντιεξουσιαστικών ομάδων καταγγέλλεται σαν «εξυπηρέτηση σκοτεινών συμφερόντων». Το εθνικό ιδεολογικό πεδίο είναι πλέον πρόσφορο για την καλλιέργεια ελληνοχριστιανικών τάσεων επαυξημένης σκοταδιστικής δυναμικής, πράγμα που σημαίνει οτι ο «βυζαντινισμός» πέραν του καθορισμού της ιδεολογικής γραμμής επεκτείνεται και στο πεδίο της διαχείρισης των κοινών, το πεδίο της πολιτικής πρακτικής δηλαδή.

Δυο ακόμα μεταβλητές οι οποίες προσδιορίζουν την σύγχρονη εθνική ταυτότητα είναι:

1.Η οικονομική κρίση η οποία δημιουργεί συνθήκες πολέμου «όλων εναντίον όλων» κονιορτοποιώντας την οποιαδήποτε πρόθεση συλλογικών διεκδικήσεων.
2.Τα μεταναστευτικά ρεύματα που εισρέουν στη χώρα αφυπνίζοντας τον ανανεργό (αλλά πάντα υπάρχοντα) ρατσισμό των Ελλήνων. Εδώ αξίζει να γίνει μια επιγραμματική αναφορά στον ελληνικό ρατσισμό ο οποίος αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της εθνικής ταυτότητας: για λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια, οι Έλληνες διέπονταν από ακραίες ρατσιστικές αντιλήψεις τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια –συγκεκριμένα η πάγια θεώρηση αντιμετώπιζε ως υπανθρώπους τους Τούρκους, βρώμικους τους μαύρους, απατεώνες τους Βαλκάνιους και διανοητικά υποδεέστερους τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους.

Νομίζω οτι μπορούμε τώρα να προσεγγίσουμε τη σύγχρονη εθνική ταυτότητα αφού ορίσαμε τις ιστορικά διαμορφωμένες συντεταγμένες της. Ας καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα:

1.Παρελθοντολαγνεία. Οτιδήποτε προέρχεται από το παρελθόν είναι καθαγιασμένο. Οι προηγούμενες δεκαετίες ήταν «υπέροχες, συναρπαστικές, αληθινές» σε σχέση με τη σημερινή «ψεύτικη, μίζερη, καταθλιπτική» εποχή μας. Η μουσική χειροτερεύει με το πέρασμα των χρόνων. Οι κοινωνικοί αγώνες χάνουν το νόημά τους, επίσης.. Οι άνθρωποι απανθρωποποιούνται όσο περνάνε τα χρόνια. Μέσα από την παρελθοντολαγνεία επιτυγχάνεται η απάλειψη των ευθυνών του σύγχρονου ανθρώπου. Αφού όλα είναι χάλια δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσει κανείς να κάνει το οτιδήποτε.

2.Φυλετική ανωτερότητα. Η γεωδυναμική θέση της χώρας προσέδωσε στους κατοίκους μνημειώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία καμιά άλλη χώρα δεν μπορεί να προσδώσει (εφόσον μόνο η Ελλάδα εδρεύει στον γεωδυναμικό χώρο της Ελλάδας!!!) Η φιλοσοφία γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα (αναληθές βεβαίως –εφόσον τα σημαντικότερα φιλοσοφικά ρεύματα εισήχθησαν στον ελλαδικό χώρο από την Ανατολή), η φιλοξενία εφευρέθηκε εδώ (μόνο σαν αστείο μπορεί να εκληφθεί αυτό), η πολεμική ανδρεία είναι ίδιον των Ελλήνων (αν εξαιρέσουμε το γεγονός οτι ο ελλαδικός χώρος υπήρξε από τους περισσότερο κατακτημένους), οι Έλληνες υπήρξαν ανέκαθεν αδούλωτοι (αν ξεχάσουμε την αγαστή τους συνεργασία με Μακεδόνες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Οθωμανούς και Γερμανούς κατακτητές), το «ελληνικό δαιμόνιο» μεγαλούργησε παγκοσμίως (σε εφοπλιστικές βυθίσεις πλοίων για την είσπραξη ασφαλειών, στο πεδίο της μαύρης αγοράς κλπ) και γενικότερα η ελληνική φυλή είναι μοναδική (απολύτως αναληθές εφόσον μοναδική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια αμιγής φυλή όπως των Μάο Μάο ή των Ιροκέζε για παράδειγμα). Η φυλετική ανωτερότητα χρησιμεύει στην παράβαση των κανόνων εκ μέρους μας ενόσω, ταυτοχρόνως, απαιτούμε τη συμμόρφωση όλων των άλλων στους κανόνες αυτούς.

3. Προδιάθεση υπακοής σε φωτισμένους ηγέτες. Στα πλαίσια μιας αξιακής ταξινόμησης η οποία προκύπτει «έξωθεν» της κοινωνίας η προσδοκία ύπαρξης «ανώτερων όντων» είναι φυσικό επακόλουθο. Αν το υποκείμενο τοποθετεί τον εαυτό του στο επίπεδο των «εκλεκτών», σίγουρα θα υπάρχει κι ο «εκλεκτός των εκλεκτών», ο «πρώτος μεταξύ ίσων», ο «φωτισμένος». Ο ηγέτης έτσι γεννιέται (δεν γίνεται) με το χάρισμα, προκύπτει σαν, πέραν των κοινωνικών κανόνων, «δώρο των θεών». Οι «εκλεκτοί» είναι λοιπόν ένας «στρατός σε αναμονή», έτοιμοι να μπουν κάτω από τη σημαία του ηγέτη και να αποδείξουν τη μοναδικότητά τους.

4. Άγνοια και επακόλουθη εχθρότητα προς κάθε είδους γνωστική εμπειρία. Όσο κι αν η άγνοια, η έλλειψη κοινωνικοποίησης και πνευματικής καλλιέργειας είναι αποτελέσματα συγκεκριμένων κοινωνικών δομών, η μη παραδοχή τους αποτελεί χαρακτηριστικό κόμπλεξ των πολιτών σε παθογενείς κοινωνίες. Η άγνοια στερεί το δικαίωμα στην παντογνωσία –δικαίωμα το οποίο κατέχεται λόγω φυλετικής ανωτερότητας. Η τυχόν απόδειξη της άγνοιας αυτομάτως δημιουργεί υποχρέωση προσπορισμού γνώσης η οποία όμως ενέχει την αυξημένη επικινδυνότητα να ανατραπεί το προσωπικό αξιακό σύμπαν του καθενός.

5. Κοινωνιοφοβία. Η κοινωνία είναι ένας εχθρικός χώρος, ένας στίβος μάχης ανάλογος της στρεβλής ιδέας η οποία έχει καλλιεργηθεί για την ζούγκλα. Σε αυτόν τον στίβο βγαίνουμε για να επικρατήσουμε συντρίβοντας όλους όσους δεν παραδέχονται την ανωτερότητά μας. Και η επικράτησή μας θα πρέπει να είναι πλήρης –από τη δουλειά όπου θα υπερκεράσουμε τους συναδέλφους μας προκειμένου να εξελιχθούμε, στο σπίτι όπου θα πρέπει να διαμορφώσουμε τα παιδιά μας σύμφωνα με τα σωστά πρότυπα (τα δικά μας πρότυπα δηλαδή), μέχρι την άσφαλτο η οποία ανήκει σε εμάς και το αυτοκίνητό μας, τις υπηρεσίες οι οποίες υπάρχουν για να εξυπηρετούν αποκλειστικά εμάς κλπ.

6. Ανάγκη παραποίησης της πραγματικότητας. Η επίπλαστη ανωτερότητά μας έχει την ανάγκη ενός παράλληλου σύμπαντος προκειμένου να υπάρξει. Τα γεγονότα έχουν πολύ μικρή αξία –ότι ταιριάζει με την ψευδαίσθησή μας είναι αποδεκτό, οτι προσπαθεί να την διαλύσει θα πρέπει να καταγγέλλεται. Η ανάγκη παραποίησης της πραγματικότητας ενδυναμώνεται ανάλογα με την ιδιότητα της πραγματικότητας να είναι αδιάψευστη. Ένας χαμένος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι αποτέλεσμα «πουλημένης» διαιτησίας. Μια χαμένη προαγωγή είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας. Μια απόρριψη στον ερωτικό τομέα είναι αποτέλεσμα του ανήθικου χαρακτήρα αυτού που μας απέρριψε. Τίποτα δεν είναι δικό μας λάθος.

7. Νόθος μεγαλοαστισμός. Η ανάγκη να αποδείξουμε οτι ανήκουμε στην παραπάνω τάξη σαν σύμπτωμα της αδυναμίας μας να ανέλθουμε κοινωνικά σε αυτή. Η ανάγκη επιδεικτικής κατανάλωσης και κατοχής αγαθών τα οποία δηλώνουν πλούτο.

8. Τάση για ετεροκαθορισμό. Δεν είμαστε αφ΄εαυτού μας –είμαστε δια μέσου των περιουσιακών μας στοιχείων και σε αντιπαράθεση με κάποιους «άλλους». Είμαστε το επάγγελμά μας, η μεζονέτα και το εξοχικό μας, το θηριώδες μας τζιπ, ο ακριβός μας ρουχισμός, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τα ανούσια ταξίδια «αναψυχής» μας, η αγορασμένη συντροφιά με την οποία ξεφαντώνουμε «πρώτο τραπέζι πίστα», τα χόμπι τα οποία πληρώνουμε ακριβά και δεν τα εξασκούμε σχεδόν ποτέ. Είμαστε επίσης «αυτοί που δεν είναι». «Αυτοί που δεν είναι γύφτοι, πακιστανοί, αραπάδες, Αλβανοί, βλάχοι, πούστηδες, άπλυτοι....»

Ας καταλήξουμε λοιπόν οτι η εθνική ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας είναι αυτό το σύνδρομο ρατσισμού το οποίο αντλεί τις προσλαμβάνουσές του από την παρελθοντολαγνεία, ωθώντας στην προδιάθεση ποδηγέτισης, την αποθέωση της άγνοιας και τελικά την κοινωνιοφοβία ενδυναμωμένη από την έντονη τάση παραποίησης της πραγματικότητας προς όφελος του ατομικού ετεροκαθορισμού.

Ξαναβλέποντας τον ορισμό αναγνωρίζω με φρίκη, όχι μονάχα τον ενοχλητικό συμμαθητή από τα μαθητικά μου χρόνια αλλά και πολλούς ακόμα της αυτής κατηγορίας με τους οποίους δεν είχα την ατυχία να πηγαίνω στο ίδιο σχολείο. Η οικειότητα που νιώθω με τα παραπάνω αναφερθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μού δημιουργεί την αίσθηση οτι δεν έπεσα εντελώς έξω.

19 γκολ αυτοί, σέντρα εμείς.:

bernardina είπε...

Αυτό που εγώ είπα με μια λέξη (Σπατούρνος)εσύ χρειάστηκες ολόκληρη Παλαμαϊκή-Προικαϊκή για να το πεις. Ουγκ!

Και αρνούμαι μετά βδελυγμίας οποιαδήποτε ομοιότητα με τα παραπάνω. Γιατί εγώ είμαι μία, μοναδική, ανάδελφη, καραμορφωμένη, καραόμορφη, καραέξυπνη, καραμελένια και απευθείας απόγονος του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, ένας πρόγονός μου, δε, πήρε μέρος στη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071.

Αλήθεια, οι Ιροκέζοι είναι αυτοί που λέγονται και Ιροκουά; Πουρκουά;

Τα σοβαρότερα (αν είναι να έρθουν) αργότερα. Τώρα κωλύομαι.

The Motorcycle boy είπε...

Άμα ήτουνε φιλενάδα να τα λέμε μονολεκτικώς, θα τα σκίζαμε τα φτυχία και θα διπλώναμε ατζούγιαι! Όχι δηλαδή, διότι μάς κάμεις αντίπραξη κι αυτό είναι αντιεμπορικόν -αν είναι να λέμε δωρεάν τις λέξεις, πώς θα ζήσουμε εμείς οι προφεσόροι; Λα σουσουρελά, Λα σουσουρελά -είπα και εμίλησα!

Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, Βούλγαρος δεν ήταν; ή γενικώς Σλάβος -καλά τα θυμάμαι; Άρα δεν είσαι καθαρή Ελληνίδα σαν κι εμένα που κατάγομαι από τους Αγίους Τόπους.

Υ.Γ.1: Το Ματζικέρτ είχε καμιά σχέση με το Γκιζενκίρχεν;
Υ.Γ.2: Ναι, οι ίδιοι είναι οι Ιροκόουα -αλλά, μα τον Γιάννη Κιτς, χρησιμοποίησα την αποβαρβαρισμένη απόδοση του ονόματός τους.

bernardina είπε...

Εγώ, μάτια μου, κατάγομαι από τους Αγρίους Τρόπους και με το πτυχίο μου έφτιαχνα -βάνες όταν τελειώνανε τα καπάκια της μαρμπουριάς ώσπου κόψε-κόψε με τελείωσε κι αυτό (το πτυχίο εννοώ) και το έκοψα γιατί με χαλούσε και το στομάχι.

Τέλος πάντων, για να σοβαρευτούμε (λέμε τώρα) το κείμενό σου διαπνέεται από έντονο μισελληνισμό, μισανθρωπία, μισαλλοδοξία, μισεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Και το ακόμα τραγικότερο είναι ότι έχεις δίκιο. Από τη μια πλευρά. Γιατί άμα το δεις ανάσκελα, έχουν δίκιο εκείνοι που πιστεύουν όλα αυτά που εσύ καυτηριάζεις και αποκηρύσσεις μετά βδελυγμίας. Παναπεί, ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ότι δεν είναι όπως τα λένε, και τότε θα σε παραδεχτώ. Αλλά με επιχειρήματα, ε; Όχι με δικολαβισμούς και σοφιστείες του στυλ "μα τίποτε δεν παραμένει αναλλοίωτο επί τόσες χιλιάδες χρόνια ειδικά όταν έχουν παρελάσει από πάνω του Οστρογότθοι, Βησιγότθοι και Λοιποί Γότθοι και πηγαίνοντας και γυρνώντας". Γιατί ως γνωστόν αυτά τα έλεγε ο ανθέλλην Φαρμεράγιερ και τον καταράστηκε η Παλλάς-φίλτρο-Αθηνά, έβγαλε άφθες και φλύκταινες και πέθανε. Νταξ; Και κοίτα μην έχεις το ίδιο οικτρό τέλος. Ενώ αν είσαι Μπουμπούκος γίνεσαι και υπουργάρα. Νταξ;

ΥΓ.Τι είναι το Γκιζενκίρχεν; Το Γκαζοχώρι στα μεσαιωνικά γερμανικά;


ΥΓ2. Όπως αντιλαμβάνομαι, τα σοβαρά (από μεριάς μου) αναβάλλονται επ' αόριστον γιατί έχω λαλήσει, δουλεύω από τις τρεις τα ξημερώματα και θέλω άλλες τρεις ώρες για να τελειώσω!

The Motorcycle boy είπε...

Είμαι ένας μισερός άνθρωπος τελικά! Χεχεχεχε.

Αυτόν τον Φαλμεράγιερ δεν τον έχω διαβάσει, εγώ οτι βλέπω λέω κι ότι λέω το βλέπω μετά. Δεν κάνω αξιολογήσεις εγώ φιλενάδα -κι αυτά που γράφω δεν είναι καλά ή κακά, ωφέλιμα ή βλαβερά. Ή κι αν είναι δεν μπορώ να το πω ακόμα, δεν το ξέρω.

Παραπέρα, να σου αποδείξω ότι θέλεις. Πες μου εσύ τι έλεγε, στ΄ αλήθεια όμως, ο Σωκράτης να σου αποδείξω κι εγώ οτι οι μοντέρνοι θιασώτες του λένε τα ακριβώς αντίθετα. Και δεν εννοώ τις απόψεις τους, εννοώ τα λόγια του Σωκράτη -έτσι;
Επίσης, πες μου τι ακριβώς θαυμάζουμε από τους Αρχαίους ημών προγόνους (από τους αρχαίους είπα -όχι από τους δομινικανούς που τα ξαναγράψανε) και μετά το συζητάμε το όλο ζήτημα.
Υπουργός δεν μπορώ να γίνω γιατί δεν ξέρω να γράφω πολυτονικά -από το σχολείο αρνιόμουν να το μάθω.

Το Γκιζερκίρχεν είναι το γήπεδο της Σάλκε ρε! Εκεί να δεις μάχες!

Ανώνυμος είπε...

Πολυ καλο!
Συνεχιζοντας το παραδειγμα σου με το κακομαθημενο παιδί - το παιδι αυτο τσακωνεται συνεχεια και παιζει ξυλο με ΟΛΟΥΣ τους συμμαθητες τους , και παντα φταινει οι αλλοι, που το επιβουλευονται γιατι ειναι μοναδικο και ανεπαναληπτο.
(Κανεις δεν απορει, πως ειναι δυνατο μια χωρα να εχει τοσο κακες σχεσεις διαχρονικα με ολες τις γειτονικες χωρες - μηπως το προβλημα ειναι δικο μας? Οχι, λαθος, ειναι το προβλημα ΟΛΩΝ των γειτονικων χωρων, που μας ζηλευουνκαι μας επιβουλευονται...)

Το ιδιο με ενα παιδι, που επιζητα ιδιατερη μεταχειρηση και αισθανεται περηφανο όχι για αυτο που ειναι ή εχει καταφερει, αλλα γιατι ο πατερας του ηταν πλουσιος και διασημος. Δεν ειναι τα παιδια (ή οι ενηλικοι αυτοι) το πιο εκνευριστικο, κακομαθημενο ειδος ανθωπου?
Κι ομως, χρησιμοποιουμε σαν τιτλο τιμης τους αρχαιους ελληνες καθημερινα, χωρις να υποψιαζομαστε ποσο γελοιο ειναι να εισαι περηφανος για κατι που εκαναν καποιοι αλλοι (καποιες χιλιαδες χρονια) πριν απο εσενα..
Χρίστος

Νοσφεράτος είπε...

να το αναδηοσιευσω; θα το οπωσδηποτε ..

Oolon Colluphid είπε...

Μια σύντομη παρατήρηση μέσα στην άγρια νύχτα σχετικά με τους προγόνοι το παρελθόν κλπ
Όσο πιο πίσω πάμε νοερά στο παρελθόν τόσο πιο εύκολα είναι τα χρονικά άλματα.Για 100 σκάρτα προς τα πίσω χρόνια ο καθένας μπορεί να έχει αντίληψη συμβατή με το ρολόι.Πες ότι βοηθούν οι ιστορίες του παππού και της γιαγιάς.
Όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο εκκίνησης το ρολόι τρέχει όλο και γρηγορότερα με αποτέλεσμα το πέρασμα αιώνων ολόκληρων να μοιάζει με το πέρασμα λίγων μηνών.Έτσι με λίγη καλή θέληση βγάζεις τους αρχαίους ημών προπαππούδες σου που οι δικοί τους παππούδες είχαν κατοικίδιο τον τυρανόσαυρο τον ρεξ.
Α είναι και αυτή η μαλακία που λέει πως η χρήση του μυαλού είναι που προκαλεί όλα τα προβλήματα και πως μόνο με το συναίσθημα βλέπει προκοπή ο άνθρωπας.Μόνο που και το μίσος συναίσθημα είναι και μάλιστα απ΄τα πιο ισχυρά.

The Motorcycle boy είπε...

Χρίστο, αυτά ακριβώς εννοώ κι εγώ με το παράδειγμά μου κι έτσι το χρησιμοποίησα -επειδή οι προεκτάσεις του βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα. Να σου πω κι ένα αστείο σχετικό με όσα αναφέρεις; Αν μεν το ενοχλητικό παιδί ανήκει σε οικογένεια η οποία αντλεί την μοναδικότητά της από το ένδοξο παρελθόν, σαφώς φταίνε οι τριγύρω που είναι υπάνθρωποι -γι΄αυτό καυγαδίζει (στα λόγια, γιατί στα χέρια δεν έρχεται -κωλώνει). Αν όμως το παιδί έχει "αριστερό" οικογενειακό υπόβαθρο τότε φταίει ο διευθυντής του σχολείου για τους καυγάδες με τους συμμαθητές!

Νοσφεράτε, φιρί-φιρί το πας να σε παλουκώσουν κι εσένα σαν τον πρόγονό σου!

Oolon, έχεις, βέβαια, απόλυτο δίκιο κι έτσι θα ήταν τα πράγματα αν κάποιος προσπαθούσε να "δει τον 5ο π.Χ. αιώνα από τα μέσα", για παράδειγμα. Αν κάποιος δηλαδή προσπαθούσε να διαπιστώσει τι ίσχυε τότε και πώς το αντιλαμβάνονταν οι τότε άνθρωποι. Εγώ νομίζω οτι αυτό αγγίζει τα όρια του αδύνατου γι΄αυτό και προτιμώ να ασχολούμαι με το πώς αντιλαμβάνονται οι σημερινοί άνθρωποι το τότε. Ή να χρησιμοποιώ αδιάσειστα ιστορικά στοιχεία.
Τη χρήση του μυαλού δεν μπορείς να την αποκλείσεις σχεδόν ποτέ -ακόμα κι αν το μίσος κυριαρχεί, από το μυαλό προέρχεται. Τώρα, το συναίσθημα είναι καλό πράγμα -δε λέω. Και σαφώς καθοδηγεί τις ενέργειές μας -αν, για παράδειγμα, ήμουν 30 χρόνια μεγαλύτερος και είχαν σκοτώσει τον πατέρα μου οι αντάρτες υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να αντιμετώπιζα αλλιώς τα πράγματα. Γι΄αυτό η επιστημονική έρευνα λαμβάνει υπόψη πολλές και αλληλοσυγκρουόμενες πηγές -μπας και ρεζουμάρει κοντά στην πραγματικότητα (πάει να πει: στο μίνιμουμ κοινής αντίληψης των πραγμάτων).

Νοσφεράτος είπε...

http://nosferatos.blogspot.com/search/label/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82

http://nosferatos.blogspot.com/search/label/%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82

Νοσφεράτος είπε...

και μια μεγαλη συζητηση που κρατησε πανω απο δυο χρονια μεταξυ εθνικιστων ,αριστερων πατριωτων και ..μη εθνικιστων
http://pontosandaristera.wordpress.com/2007/11/13/5-11-2007/

The Motorcycle boy είπε...

Αμ, τα θέλει ο απαυτούλης σου κι εσένα -ευχαριστώ πάντως για την αναδημοσίευση!

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο (τα σχόλια αδύνατο να τα διαβάσω) -αλλά εγώ είμαι ένας απλοϊκός άνθρωπος και κάνω απλοϊκές διαπιστώσεις. Αυτοί είναι διανοούμενοι ρε!

La koumbara είπε...

Συμφωνώ σε πολλά. Το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι: βλέπεις να αλλάζει τίποτα;

(ατζούγιες τυλιχτές με λίγη κάπαρη και ουζάκι, δεν είναι και άσχημο)

The Motorcycle boy είπε...

Για να αλλάξει κάτι θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ΤΙ υπάρχει και ΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ θέλουμε να αλλάξει. Αν, ας πούμε, εγώ έχω ένα μαγαζί και πουλάω νοσταλγία, αρχαιοελληνικό μεγαλείο και θεωρίες συνωμοσίας το παραπάνω κείμενο αποτελεί μια πανέμορφη μελέτη αγοράς.

(λίγη κάπαρη όμως -μην το κάνουμε τουρμποϊτζέκσιον).

vangelakas είπε...

ῥέ ἄρχοντα, πρότεινέ μου κάνα καταληπτό βιβλίο κοινωνιολογίας. Ἀλλά στ'άλήθεια καταληπτό, ἀφοῦ σκέφτομαι νά ψάξω νά βρῶ τό βιβλίο τῆς τρίτης λυκείου.

The Motorcycle boy είπε...

Αν αγοράσεις το βιβλίο της Γ΄Λυκείου την έβαψες. Θα ξεχάσεις κι αυτά που γνωρίζεις εκ πείρας ως πολίτης της κοινωνίας. Τώρα, αν θέλεις να διαβάσεις ένα βιβλίο κοινωνιολογίας υπάρχουν διάφορα φιγουρατζίδικα, που θα σε μάθουν να λες ωραία πράγματα στις γκόμενες (τύπου: τα πάντα είναι ατθμός, Θρασύβουλας). Αν έχεις διάθεση όμως να διαβάσεις κοινωνιολογία, για να κατανοήσεις τη λειτουργία της κοινωνίας, υπάρχει μόνο ένα βιβλίο: Δ.Γ. Τσαούσης, "Η κοινωνία του ανθρώπου", εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. (Σημειωτέον: ο τύπος ήταν καθηγητής του στην Πάντειο και εντελώς δεξιός). Το αγοράζεις, το διαβάζεις -τα πρώτα κεφάλαια στη σειρά, τα επόμενα περιεχομενικά (ότι σε ενδιαφέρει δηλαδή) και όταν το τελειώσεις θα κατέχεις την επιστήμη της κοινωνιολογίας όσο την κατέχω κι εγώ (μπορεί και λίγο καλύτερα γιατί έπινα τότε).

ο δείμος του πολίτη είπε...

Θα συμπληρώσω ότι η εθνική ταυτότητα μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο λειτούργησε ως στοιχείο υποταγής των μεσαίων στρωμάτων.

The Motorcycle boy είπε...

Η εθνική ταυτότητα και πότε δεν λειτούργησε σαν υπομόχλιο υποταγής; Έχεις δίκιο για τα μεσαία στρώματα βέβαια, γιατί αυτά άρχισαν να παγιώνονται (ας το πούμε ταξικά) μετά τον Β'ΠΠ.

Δικαιόπολις είπε...

Γκέλζεν - κίρχεν, όχι Γκίζεν - κίρχεν!

The Motorcycle boy είπε...

Να -για κάτι τέτοια χρειάζομαι τον σχολιασμό, για την επιστημονική πληρότητα του θέματος. Γιατί το φλέ(γ)μα του Σπυρόπουλου σε μπερδεύει, ώρες-ώρες.

Υ.Γ.: Μ΄αυτά και μ΄αυτά θυμήθηκα οτι βρέθηκε χτες δίπλα μου ο Μένιος (ένας είναι ο Μένιος) με την καράφλα του, το βεσπάκι του και τα απ΄όλα του -γκρίνιαξε γιατί είχα την αυθάδεια να καταλαμβάνω χώρο του οδοστρώματος με το αυτοκίνητό μου (και δεν χώραγε να περάσει με το βεσπάκι), έκανε μια αναστροφή εκεί που απαγορευόταν και ποτέ δεν έμαθε πόσο τυχερός στάθηκε που δεν τον έκανα αλοιφή να ησυχάσει ο κόσμος.

Δημοσίευση σχολίου

Άσε κάτι για το γκαρσόνι ρε!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Tomboy | Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: Αυτοί που χωρίζουν τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες και οι άλλοι